Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

listi
Odkrywam w sobie nieśmiałą świadomość, że
życie mi coraz prędzej ucieka.
— Pidżama Porno
Reposted fromtortureme tortureme vianicdostracenia nicdostracenia

May 05 2015

listi
7882 a2b1
listi
9213 d76d

May 04 2015

listi
Posiadanie miękiego serca w tym okrutnym świecie jest odwagą, nie słabością.
listi
listi
Reposted fromlouve louve viatishka tishka

May 03 2015

listi
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
listi
5409 22ca
listi
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka

May 01 2015

listi
Jesteśmy inni, nikt nie pokochał nas do końca.
— Miuosh
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viapiehus piehus
listi
Nie tęskni się za tym, co się zdarzyło. Wbrew pozorom to, co boli nas najbardziej, to nie momenty minione, nie te kilka chwil, które wspominać będziemy już zawsze. Nie. Boli nas tylko to, że nigdy się nie powtórzą. Że nigdy nie nastąpią kolejne. Tęsknimy więc za przyszłością. 
Reposted fromheyjude heyjude viabreakaway breakaway
0550 7d6c 500

Elle Fanning by Venetia

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
listi
Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.
— dostojewski.
Reposted fromrol rol viabadalena badalena
listi
2454 83c5 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabadalena badalena
listi
Ale czy to była miłość? (...) Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— MILAN KUNDERA - "Nieznośna lekkość bytu"
listi
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viajuzcienielubie juzcienielubie
listi
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viajuzcienielubie juzcienielubie
listi
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek
— Louis L'Amour
Reposted fromswojszlak swojszlak viajuzcienielubie juzcienielubie
listi
  To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk - Nie ma ekspresów przy żółtych drogach
Reposted fromIriss Iriss viajuzcienielubie juzcienielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl